website created by
orbie computers

 

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch školského roka 2022/2023

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch školského roka 2021/2022

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch školského roka 2020/2021