website created by
orbie computersDuálne vzdelávanie - Duális képzés


Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave (PDF)


www.siov.sk/


www.potrebyovp.sk/


Učebná zmluva - vzor (PDF)


Zmluvy o duálnom vzdelávaní - A duális képzésről szóló szerződések

Zmluva č.01/DV/2019 o duálnom vzdelávaní (PDF)


Zmluva č.02/DV/2019 o duálnom vzdelávaní (PDF)


Zmluva č.03/DV/2019 o duálnom vzdelávaní (PDF)


Zmluva č.04/DV/2019 o duálnom vzdelávaní (PDF)


Zmluva č.05/DV/2019 o duálnom vzdelávaní (PDF)


Zmluva č.06/DV/2019 o duálnom vzdelávaní (PDF)