website created by
orbie computers

 


Diplomaosztó ünnepség a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában


2019. június 25-én felcsendült a Gaudeamus igitur…, és a felsőfokú tanulmányaikat sikeresen befejezett diákok ünnepi hangulatban vonultak be az oktatási intézmény konferenciatermébe. A 2015/2016-os tanévtől az iskola egyedülállóan kínál érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők részére abszolvensi vizsgával végződő – szállodák és utazási irodák menedzsmentje – megnevezésű felsőfokú tanulmányi szakot magyar nyelven, mely a gyakorlati oktatásra helyezi a hangsúlyt. A közgazdasági, idegenforgalmi, gasztronómiai szaktantárgyak mellett a diákok három idegen nyelvet (angol, német, spanyol) tanulnak. Ezeket a tanulmányokat Szlovákián kívül a környező országokban főiskolák és egyetemek oktatják. Akik sikeresen befejezik tanulmányaikat, jogosultak a DiS. (okleveles specialista) titulus név után való használatára, a vendéglátóipar és az idegenforgalom intézményeinek vezetői beosztásában, menedzselésében tudnak elhelyezkedni. Vida Aranka, az iskola igazgatója köszöntötte a végzősöket. Neves francia értelmiségieket idézve kezdte ünnepi beszédét, melyben kiemelte a tudás, a tanulás felbecsülhetetlen értékét. Ezután került sor az abszolvensi oklevelek ünnepélyes átadására. A legeredményesebb diákokat az iskola külön jutalmazta.

Vízkeleti László igazgatóhelyettes